TRƯỜNG NHẬT NGỮ MIREAM

■Address 2-7-11 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073 ■Phone 03-3368-4931 ■FAX 03-3368-4932 ■URL http://www.midream.info ■E-Mail info@midream.ac.jp Từ năm 1985, Midream đã được biết tới như một trong những cơ sở giảng dạy tiếng Nhật uy tín cho tương lai và sự nghiệp cao hơn. Trường Midream tọa lạc tại trung tâm của Tokyo rất thuận tiện cho…