Nguyễn Thị Nga

Cảm ơn Trường đã giúp em và các bạn khác có cơ hội tiếp xúc với tiếng Nhật cũng như nền văn hóa Nhật Bản . Cảm ơn các thầy cô đã chỉ dạy tận tình cho em cũng như các học viên khác. Chúc Trường ngày càng phát triển hơn nữa:))requirements for donating eggsсигнализаторы…