Quảng Tuấn sinh viên Đại học Sài Gòn

Lần đầu tiên được tiếp xúc với một ngôn ngữ mới. Mình thấy rất thú vị và vui. Cảm ơn trường Nhật Ngữ Tokyo Lions đã tổ chức lớp học này. Cảm ơn các giáo viên đã nhiệt tình hướng dẫn mình và các bạn học tốt.доставка мелких грузовпесок в скважинеподсак для рыбалкираскрутка брендапланшет на…

Phạm Trung Kiên

Trong thời gian học ở trường tôi được học khá nhiều thứ. Học được văn hóa Nhật, ngôn ngữ Nhật. Học ở đây cũng khá thú vị. Đây là một kỷ niệm đối với em. Xin chân thành cảm ơn.отзыв о компаниисправка больничный купитьрасширительный бак плоскийФільчаков Олександр Васильовичремонт и обслуживание