LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Address Narukozaka Haitsu 2F, 6-26-11 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 ■Phone 03-5908-3877 . ■FAX 03-5908-3878 ■URL http://www.labo-nihongo.com ■E-Mail exchange@labo-global.co.jp   số lượng học sinh (as of 2015/7 ) số lượng học sinh China 9 Korea 9 Taiwan 0 Vietnam 31 Nepal 15 Mongolia 13 Indonesia 0 Sri Lanka 0 Sweden 0 Malaysia 1 U.S.A 0 India 0…

trung tâm tiếng nhật edo

  ■Address 7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 ■Phone 03-3589-0202 . ■FAX 03-3589-0233 ■URL http://www.edocul.com ■E-Mail info@edocul.com Edo Cultural Center được thành lập năm 1984. Đến nay đã có hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 70 nước đã hoàn thành khóa học tại trường chúng tôi. Ngày nay, với sự phát triển toàn cầu hóa,…