TRƯỜNG NHẬT NGỮ MIREAM

■Address 2-7-11 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073 ■Phone 03-3368-4931 ■FAX 03-3368-4932 ■URL http://www.midream.info ■E-Mail info@midream.ac.jp Từ năm 1985, Midream đã được biết tới như một trong những cơ sở giảng dạy tiếng Nhật uy tín cho tương lai và sự nghiệp cao hơn. Trường Midream tọa lạc tại trung tâm của Tokyo rất thuận tiện cho…

trung tâm nhật ngữ sun-a

■Address 1-33-9 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024 ■Phone 03-3651-0801 ■FAX 03-3651-0892 ■URL http://www.sun-a-tokyo.jp ■E-Mail info@sun-a-tokyo.jp          số lượng học sinh theo học (as of 2015/7 ) số lượng học sinh China 78 Taiwan 0 Vietnam 71 Nepal 4 Myanmar 28 Sri Lanka 0 Sweden 0 U.S.A 0 India 4 France 0 Philippines 1 Spain 0 U.K…