Trường Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (TUSW) có 3 cơ sở: Tokyo Campus, Nagoya Campus và Isesaki Campus rộng lớn, xinh đẹp ở vùng ngoại ô Tokyo. Trường đại học phúc lợi xã hội Tokyo cung cấp nền giáo dục tuyệt vời và trường nhiều năm liền xuất hiện trên các tạp…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUO

Đại học Chuo  thuộc Tokyo được thành lập vào năm 1885 và từ đó đã giảng dạy trên một truyền thống giáo dục thực tế dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm Anh và chủ nghĩa duy lý, cũng như duy trì tinh thần sáng tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực trong một môi trường…