LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Address Narukozaka Haitsu 2F, 6-26-11 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 ■Phone 03-5908-3877 . ■FAX 03-5908-3878 ■URL http://www.labo-nihongo.com ■E-Mail exchange@labo-global.co.jp   số lượng học sinh (as of 2015/7 ) số lượng học sinh China 9 Korea 9 Taiwan 0 Vietnam 31 Nepal 15 Mongolia 13 Indonesia 0 Sri Lanka 0 Sweden 0 Malaysia 1 U.S.A 0 India 0…

trung tâm tiếng nhật edo

  ■Address 7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 ■Phone 03-3589-0202 . ■FAX 03-3589-0233 ■URL http://www.edocul.com ■E-Mail info@edocul.com Edo Cultural Center được thành lập năm 1984. Đến nay đã có hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 70 nước đã hoàn thành khóa học tại trường chúng tôi. Ngày nay, với sự phát triển toàn cầu hóa,…

học viện ngoại ngữ NIHONBASHI TOKYO

địa chỉ: 2-34-11 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku, Tokyo 103-0013 điện thoại: 03-6661-2518 fax: 03-6661-2516 URL: http://www.tokyoshibaura.com/nihonbashi/ mail: tokyoshibaura21@yahoo.co.jp Học phí khoá học thời gian học số giờ học tuần kỳ nhập học Fee (yen) phí tuyển chọn phí nhập học học phí phí khác tổng 1year 6 months College Preparatory Course 1.5years 1,200 60 10 32,400 64,800 874,800 129,600 1,101,600 2…