Phần mềm anki

Anki là phần mềm học từ vựng tuyệt vời dành cho các bạn học ngoại ngữ. Nó không chỉ giúp bạn học các từ vựng thông qua các bộ Flashcards được chia sẻ trên mạng, mà nó còn giúp bạn lưu lại những từ vựng bạn muốn nhớ. Phần mềm Anki này có thể chạy…

Từ điển tiếng nhật Mazii

**** LINK TẢI APK TRỰC TIẾP ****** http://mazii.net/mobile/mazii_dict.apk Từ điển tiếng nhật Mazii là từ điển tiếng Nhật dành cho người Việt Nam. Được thiết kế đơn giản nhưng rất đầy đủ dành cho người học tiếng Nhật. (Gọi tắt là JDict Mazii) Bộ từ điển tiếng nhật của Mazii bao gồm từ điển Nhật…