Liên Hợp Quốc đề nghị cấm tuyệt đối truyện tranh khiêu dâm trẻ em tại Nhật Bản

Liên Hợp Quốc đã đề nghị Nhật Bản cấm hoàn toàn các truyện tranh dành cho trẻ em nhưng lại mang tính chất khiêu dâm. Nhật Bản là đất nước cuối cùng thuộc nhóm G7 (nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển) thông qua lệnh cấm các văn hóa phẩm mang tính…