2O ĐIỀU KÌ LẠ TẠI NHẬT BẢN

Nhật Bản là đất nước chỉ có 1 dân tộc, dân tộc Nhật chiếm 98,4% dân số  Nhật – quốc gia cuối cùng còn giữ thể chế Quân chủ lập hiến. Triều đại của Nhật bản chưa bao giờ bị gián đoạn. Tướng có thể thay đổi, nhưng vua chỉ có một dòng dõi mà thôi.…