Sơ cấp N5

STT Tên khóa học Thời gian Giáo trình Giá trị mang lại Đối tượng Học phí Ghi chú 1 Sơ cấp N5 1B 2 tháng 24 buổi (3 buổi/tuần) 1.5h/buổi Bài 1-8 giáo trình Mina + Giáo trình nội bộ Nắm được các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp của 8 bài đầu tiên Giáo…