Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai (Tokyo)

Một trường học tiếng Nhật đích thực không chỉ đáp ứng được yêu cầu chuyển tải ý nghĩa của các từ ngữ, mà thông qua giáo dục và thông tin còn nói lên phong tục tập quán, lối sống và con người Nhật Bản. Đó còn là văn hóa, thông qua những thói quen trong…

Arubaito- làm thêm tại Nhật

Arubaito là một từ vay mượn không phải là một thuật ngữ có nguồn gốc Nhật Bản. Nó được vay mượn từ tiếng Đức, Arbeit. Arubaito đề cập chủ yếu là lao động bán thời gian truyền thống, nhưng nó cũng có thể được dùng để diễn tả các công việc ngoài giờ, hoặc thậm…